Náhradné Bohoslužobné priestory

Adresa:
Mostná 13
949 01 Nitra

Vstup:
brána do Remeselníckeho centra
prvé dvere pod rampou vpravo
potom dolu schodmi a dvere rovno


Kontakt

Duchovný správca:
jerej Mgr. Lukáš Nováček
pconitra@gmail.com