Bohoslužby • Богослужения • Services

Sviatok Preobrazenia Pána (na hore Tábor)
Праздник Преображение Господне
Feast of the Lord's Transfiguration

Svätá Liturgia / Божественная Литургия / Holy Liturgy

19.08.2022 - Piatok / Пятница / Friday - 9:00


Bežne • Обычно • Usually:

Svätá liturgia, každú nedeľu o 10:00, Mostná 13, Nitra

Божественная литургия, Воскресенье 10.00, Мостная 13, Нитра

The Divine Liturgy, Sunday 10:00 a.m., Mostná 13, Nitra

Náhradné Bohoslužobné priestory

Adresa:
Mostná 13, 949 01 Nitra

Vstup:
brána do Remeselníckeho centra
prvé dvere pod rampou vpravo
potom dolu schodmi a dvere rovno