Pravoslávna Cirkevná Obec Nitra

Bohoslužby • Богослужения • Services

22.3.2023 • Streda / Среда / Середа
18:00 Liturgia vopredposvätených darov / Литургия преждеосвященных даров / Літургія передосвячених дарів OZNAM: 
Z dôvôdu ochorenia sv. liturgia 22.3. NEBUDE.

25.3.2023 • Sobota
/ Суббота / Субота
10:00 Liturgia / Литургия
/ Літургія
Zádušná sobota / Родительская суббота

Každú nedeľu • Воскресенье • Sunday

Svätá liturgia, každú nedeľu o 10:00, Mostná 13, Nitra

Божественная литургия, Воскресенье 10.00, Мостная 13, Нитра

The Divine Liturgy, Sunday 10:00 a.m., Mostná 13 street, Nitra

Vitajte na stránkach Pravoslávnej cirkevnej obce Nitra

Vítame Vás na stránke našej Pravoslávnej cirkevnej obce v Nitre. Veríme, že tu nájdete všetky informácie, ktoré hľadáte.

Náhradné Bohoslužobné priestory

Adresa:
Mostná 13, 949 01 Nitra

Vstup:
brána do Remeselníckeho centra
prvé dvere pod rampou vpravo
potom dolu schodmi a dvere rovno


Kontakt

Duchovný správca:
jerej Mgr. Lukáš Nováček
pconitra@gmail.com

web counter